MS - system NT 152

ponzio_nt152System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0. Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, listew dociskowych: 51 mm.

Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest wykonanie ściany osłonowej ze współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie 1,75W/m2*K.

Rozwiązania techniczne nawiązują do systemu NT 150 z możliwością konstruowania ścian prostych lub po łuku, przechodzeniem kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptacją na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą.

Charakterystyka:

- możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego sklasyfikowanego jako EI 120;

- zastosowania wypełnień o grubości 2-40 mm;

- wykonania fasady w wersji "zimnej" - nieizolowanej termicznie;

- gięcia profili.